1. ANASAYFA
  2. Gaz Türbin Teorisi

ÖNSÖZ

Gaz türbin motor sisteminin 1950 yıllarında askeri hava-araçlarına uygulamasını 1960 yıllarında da sivil hava-araçları güçlendirme takip etti. 1950 yılından günümüze kadar geçen süreçte olağanüstü teknoloji ve mühendislik gelişmelerine şahit olduk. Bu süreçte gaz türbinin karakteristiklerinin evriminin anlaşılması için lisans ve yüksek lisans eğitim seviyesinde açık ve detaylı olarak öğretilmesi ve sanayide profesyonel çalışmalar için gereklidir

Devamını Oku
, [0]Yorum

BÖLÜM I GAZ TÜRBİN ÇEŞİTLERİ ve EVRİMİ

Hava araçlarını güçlendiren gaz türbünü ısı motoru sınıfından. Isı motoru yanma işlemin ürettiği termal enerjiyi “kullanılabilir” işe dönüştürülür. İsi motorlarında biri olan gaz türbin havacılık tarihinde ilk olarak jet motorunun öncüleri Dr. Hans von Ohain 27 Ağustos 1939 ve takip eden senelerde Sir Frank Whittle 12 Nisan 1941 yıllarında itki sistemi olarak kullanılmasında günümüze kadar olan süreçte çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Gaz türbin mühendisliğine girmeden evvel kısaca geçirdiği evrime ve bu evrimde şekillenen çeşitlerine kısa bir göz atalım.

Devamını Oku
20.07.2017 15:10:51, [0]Yorum

Bölüm II - GAZ TÜRBİN TEMEL KAVRAMLARI

Temel kavramlar bölümünde iki kritik konuyu içeriyor. Birinci konu ısı enerjisinin mekanik enerjiye aktarılması prosesinin fenomonolojik tartışması. İkinci gaz türbini karakterize eden ve performansı ölçmekte kullanılan anahtar parametrelerden itki kuvveti ve özgül yakıt sarfiyatının tanımı takip edecek. Bölüm tasarımda en önemli özgül yakıt sarfiyatı denkleminin iki parametresi olan itki ve ısıl verimlerini tanımını da içeriyor.

Devamını Oku
, [0]Yorum

Bölüm III - İDEAL ÇEVRİM ANALİZİ

Çevrim analizinin amacı motorunun performans parametrelerini (öncelikle itki kuvveti ve özgül yakıt sarfiyatı) tasarım sınırlamaları (örnek: maksimum türbin giriş sıcaklığı), uçuş koşulları ( çevre sıcaklığı ve basınç ve Mach sayısı) ve tasarım seçenekleri (örnek: kompresör basınç oranı, fan basınç oranı, bypass oranı ve diğerleri) bağımlı olarak bulunmasıdır.Bu bölümde bir sistemik yöntem olan çevrim analiz modelini birkaç gaz türbin çeşitti için geliştireceğiz ve örnek problemlerde uygulayacağız. Çevrim analiz modelini geliştirmeden önce havacılıkta kullanılan motorlarının mimarisini ve istasyon numaralarının tanımını yapılacak.

Devamını Oku
04.07.2017 11:49:05, [0]Yorum

3.2 Sistem birimleri

İngiliz ve Uluslararası birim sistemi ve boyut ilişkileri

Devamını Oku
04.07.2017 12:19:39, [0]Yorum

3.3 Simgeler ve kısaltmalar dizini

Çevrim analiz araçlarında birleşenlerin termodinamik davranış modellerken kullanacağımız simgeler ve kısaltmaların tanımı

Devamını Oku
18.07.2017 16:09:04, [0]Yorum

3.4 İdeal bileşen davranışı

Gaz türbini bileşenlerinin ideal davranişinin termodinamik modellerinin tanımı

Devamını Oku
18.07.2017 17:30:08, [0]Yorum

3.5 İDEAL TURBOJET ÇEVRİM ANALİZİ

Bölümde ideal turbojet motor çevrim analiz modelini geliştireceğiz. Çevrim analiz modeli itki kuvveti (enerjinin korumu) denklemini temel alarak performans değişkenlerini, özgül itki kuvvetini ve özgül yakıt sarfiyatını tasarım değişkenleri, uçuş çevre koşulları ve tasarım sınırlamaların fonksiyonu olarak ifade edeceğiz.

Devamını Oku
24.07.2017 04:38:57, [0]Yorum

3.6 İDEAL ARDYANMALI TURBOJET ÇEVRİM ANALİZİ

Bölümde savaş uçaklarının itki sistemi olan ardyanmalı turbojet çevrim analizi modeli geliştirecek ve çalışma prensipleri kısaca tartışılacak.

Devamını Oku
27.07.2017 16:48:45, [0]Yorum

3.7 İdeal turbofan çevrim analizi

Turbojet ideal çevrim analizi modeli geliştirmede uyguladığımız yöntemi turbofan modeline kullanacağız. Turbofan motor itki kuvveti ana akış (nüve) ve ikinci akış (fan) ürettiği kuvvet olarak iki bileşeni içerir. İdeal turbofan motor çevrim analizinde de bileşenlerinin tam verimle çalıştıkları varsayılır.

Devamını Oku
04.08.2017 22:42:45, [0]Yorum

BÖLÜM IV – GERÇEK ÇEVRİM ANALİZİ

Bölüm III gaz türbin bileşenlerinin ideal termodinamik işlevleri, turbojet, ardyanmalı turbojet ve turbofan ideal çevrim analizi ve tasarım parametrelerinin performansa etkinliklerinin tartıştık. Bileşenlerin kayıpsız işlev yaptığını, gazın ideal olduğu ve özgül ısının motorun sabit olduğunu varsaydık. Motordaki kayıpları oluşturan fiziki koşular tartışılacak ve kayıpları tanımlayan verimleri temel fan, kompresör, yanma odası, türbin ve egzoz lülesi termodinamik modelleri geliştirilecek.

Devamını Oku
24.10.2017 23:03:29, [0]Yorum

BÖLÜM V - Gaz Türbin Performansı

Bölüm V’de gaz türbin performans prensipleri ve tasarımını tartışacağım bu bölüm sanayide çalışan mühendisler ve üniversite öğrencilerine kılavuz olması düşüncesiyle hazırladım. Performans ve tasarım konularının detaylı tartışması için bazı gerekli temel bilgileri vereceğim: Hava-aracı uygulaması ve itki sistemi temel gereksinimleri, hava-aracı uçuş mekaniği odaklanacağım konular.

Devamını Oku
02.08.2019 03:19:44, [0]Yorum

5.3 Uçuş Görev Profili

Gaz türbin teorisin bu bölümünde yolcu uçağının uçuş görev profili tanımını yaptıktan sonra uçuş rejim gereksinimlerini sağlayacak motor konfigürasyon seçimi tartışacağım. Motor konfigürasyon seçiminde kullanılan en anahtar tasarım parametresi menzil faktörü tanımı vereceğim ve uygulanması ayrıntılı olarak örnek problemde açılanmıştır.

Devamını Oku
30.10.2019 22:18:13, [0]Yorum

5.4 İşlevsel Zarf

Gaz türbin teorisinin 5.4 bölümünde işlevsel zarf başlığı altında çevresel, uçuş zarfları ve motor donatım basınç kayıplarını tartışacağız. Bölümde tartışma için gerekli verileri ve bilgisel zemin oluşturulacak.

Devamını Oku
01.12.2019 02:03:38, [0]Yorum

6.0 Gaz Türbin Motor Birleşenleri

Gaz türbin birleşen tasarımı tartışacağım bu bölüme kısaca birleşen geometrik tanımı ve çaılşma prensileri tartışmasıla giriş yapmayı planladım. Tartışma sürecinde tasarım parametrelerinin değerlerinin seçiminde performansa etkenliğini analiz edeceğim. Diğer bir ifade web sayfamı gaz türbini konusunda yazılmış kitaplardan farklı yapan tasarım parametrelerinin değerlerinin seçimine performans çerçevesinden bakılmasıdır. Tasarım tartışmasında sivil yocu uçaklarını güçlendiren yüksek bypass oranlı turbofan motorunu örnek olarak kullanacağım.

Devamını Oku
19.12.2019 19:19:33, [0]Yorum

6.3 Eksenel kompresör

Eksenel-akış kompresör gaz türbin motorlarının kompresör ilk birleşeni oluşturur ve işlevi hava akımın toplam basıncını yükselmektir, hava akışının düz bir çizgiye yakın olasında dolayı eksenel kompresör olarak adlandırılır, motor dönüş eksenine paralel. Jet motorunun ilk uygulamasında günümüzdeki 75 yıllık süreçte kompresör performansı devamlı iyileştirilirmiş, günümüzde %90 verimi üstünde bir değerdedir. Sivil yolcu uçaklarının güçlendiren turbofan kompresör sistemi fan ve eksenel kompresör birleşenlerinde oluşur. Fan çalışma prensipleri ve tasarımı farklı özellik taşıdığından tartışmasını eksenel kompresörden sonra yapacağım. Bu bölüm eksenel kompresörün çalışma prensipleri, mekanik ve aero tasarımı, verimi ve tasarım kılavuz tartışmasını içeriyor.

Devamını Oku
27.01.2020 17:41:40, [0]Yorum