1. ANASAYFA
  2. Gaz Türbin Teorisi

ÖNSÖZ

Gaz türbin motor sisteminin 1950 yıllarında askeri hava-araçlarına uygulamasını 1960 yıllarında da sivil hava-araçları güçlendirme takip etti. 1950 yılından günümüze kadar geçen süreçte olağanüstü teknoloji ve mühendislik gelişmelerine şahit olduk. Bu süreçte gaz türbinin karakteristiklerinin evriminin anlaşılması için lisans ve yüksek lisans eğitim seviyesinde açık ve detaylı olarak öğretilmesi ve sanayide profesyonel çalışmalar için gereklidir

Devamını Oku
, [0]Yorum

BÖLÜM I GAZ TÜRBİN ÇEŞİTLERİ ve EVRİMİ

Hava araçlarını güçlendiren motorlar bir ısı motoru dur. Isı motorunda yanma işlemin ürettiği termal enerji “kullanılabilir” işe dönüştürülür. İsi motorlarında biri olan gaz türbini havacılık tarihinde ilk olarak jet motorunun öncüleri Dr. Hans von Ohain 27 Ağustos 1939 ve takip eden senelerde Sir Frank Whittle 12 Nisan 1941 yıllarında itki sistemi olarak kullanılmasında günümüze kadar olan süreçte çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Gaz türbinin mühendisliğine girmeden evvel kısaca gaz türbinin geçirdiği evrime ve bu evrimde şekillenen çeşitlerine kısa bir göz atalım.

Devamını Oku
20.07.2017 15:10:51, [0]Yorum

Bölüm II - GAZ TÜRBİN TEMEL KAVRAMLARI

Temel kavramlar başlığında ısı enerjisinin mekanik enerjiye aktarılması prosesinin fenomonolojik tartışmasını gaz türbini karakterize eden ve performansı ölçmekte kullanılan itki kuvveti ve özgül yakıt sarfiyatının tanımı takip edecek. Özgül yakıt sarfiyatını tanımlıyan itki ve ısıl verimleri tanımlanacak.

Devamını Oku
, [0]Yorum

Bölüm III - İDEAL ÇEVRİM ANALİZİ

Çevrim analizinin amacı motorunun performans parametrelerini (öncelikle itki kuvveti ve özgül yakıt sarfiyatı) tasarım sınırlamaları (örnek: maksimum türbin giriş sıcaklığı), uçuş koşulları ( çevre sıcaklığı ve basınç ve Mach sayısı) ve tasarım seçenekleri (örnek: kompresör basınç oranı, fan basınç oranı, bypass oranı ve diğerleri) bağımlı olarak bulunmasıdır.Bu bölümde bir sistemik yöntem olan çevrim analiz modelini birkaç gaz türbin çeşitti için geliştireceğiz ve örnek problemlerde uygulayacağız. Çevrim analiz modelini geliştirmeden önce havacılıkta kullanılan motorlarının mimarisini ve istasyon numaralarının tanımını yapılacak.

Devamını Oku
04.07.2017 11:49:05, [0]Yorum

3.2 Sistem birimleri

İngiliz ve Uluslararası birim sistemi ve boyut ilişkileri

Devamını Oku
04.07.2017 12:19:39, [0]Yorum

3.3 Simgeler ve kısaltmalar dizini

Çevrim analiz araçlarında birleşenlerin termodinamik davranış modellerken kullanacağımız simgeler ve kısaltmaların tanımı

Devamını Oku
18.07.2017 16:09:04, [0]Yorum

3.4 İdeal bileşen davranışı

Gaz türbini bileşenlerinin ideal davranişinin termodinamik modellerinin tanımı

Devamını Oku
18.07.2017 17:30:08, [0]Yorum

3.5 İDEAL TURBOJET ÇEVRİM ANALİZİ

Bu bölümde ideal turbojet motorunun çevrim analiz modelini geliştireceğiz. Çevrim analiz modeli itki kuvveti (enerjinin korumu) denklemini temel alarak performans değişkenlerini, ideal turbojet özgül itki kuvvetini ve özgül yakıt sarfiyatını tasarım değişkenleri, uçuş çevre koşulları ve tasarım sınırlamaların fonksiyonu olarak ifade edeceğiz.

Devamını Oku
24.07.2017 04:38:57, [0]Yorum

3.6 İDEAL ARDYANMALI TURBOJET ÇEVRİM ANALİZİ

Bu bölümde ardyanmalı turbojet motorun çevrim analizi modeli geliştirecek.

Devamını Oku
27.07.2017 16:48:45, [0]Yorum

3.7 İdeal turbofan çevrim analizi

Turbojet motorunun ideal çevrim analizi modeli geliştirmede uyguladığımız yöntemi turbofan modelinde kullanacağız. Turbofan motor çevrim analizinde itki kuvvetini ana akış (nüve) ve ikinci akış (fan) ürettiği kuvvet olarak iki bileşeni içerir. İdeal turbofan motor çevrim analizinde de bileşenlerinin tam verimle çalıştıkları varsayılır.

Devamını Oku
04.08.2017 22:42:45, [0]Yorum

BÖLÜM IV – GERÇEK ÇEVRİM ANALİZİ

Bölüm III de bileşenlerin ideal termodinamik işlevleri, çeşitli gaz türbin motorlarının ideal çevrim analizi ve tasarım parametrelerinin performansa etkinliklerinin tartıştık. Bütün bileşenlerin kayıpsız işlev yaptığını, gazın ideal olduğu ve özgül ısının motorun yer noktasında sabit olduğunu varsaydık. Bu bölümde motorun gerçek çalışmasıyla uyuşmayan varsayımalar modele uygulamayacağız. Motordaki kayıpları oluşturan fiziki koşular tartışılacak ve kayıpları tanımlayan verimlerin matematik modeli geliştirilecek.

Devamını Oku
24.10.2017 23:03:29, [0]Yorum

BÖLÜM V - Gaz Türbin Performansı

Bölüm V’de gaz türbin performans prensipleri ve tasarımını tartışacağım bu bölüm sanayide çalışan mühendisler ve üniversite öğrencilerine kılavuz olması düşüncesiyle hazırladım. Performans ve tasarım konularının detaylı tartışması için bazı gerekli temel bilgileri vereceğim: Hava-aracı uygulaması ve itki sistemi temel gereksinimleri, hava-aracı uçuş mekaniği odaklanacağım konular.

Devamını Oku
02.08.2019 03:19:44, [0]Yorum